Bạch hầu lan 4 tỉnh Tây Nguyên

Thứ 4, 08.07.2020 | 13:51:12
140 lượt xem

Đến sáng nay, 65 bệnh nhân bạch hầu được ghi nhận, trong khi Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện lớn hỗ trợ tỉnh, lập đội các công tác chống dịch tại địa phương.

Theo Việt Chung/ Vnexpress

https://vnexpress.net/bach-hau-lan-4-tinh-tay-nguyen-4127395.html 

  • Từ khóa