/
223
Quảng cáo
quang-cao
category

Bảng giá quảng cáo, dịch vụ của Đài PT&TH tỉnh Bắc Giang năm 2024

BG.TV- Bảng giá Bảng giá quảng cáo, dịch vụ của Đài PT&TH Bắc Giang năm 2024, các loại giá trong Bảng giá này được tính bằng VNĐ và đã bao gồm thuế GTGT.
10:40 - 11/01/2024
2,639 lượt xem

Bảng giá quảng cáo, dịch vụ của Đài PT&TH Bắc Giang năm 2021

BGTV- Bảng giá Bảng giá quảng cáo, dịch vụ của Đài PT&TH Bắc Giang năm 2021 được tính bằng VNĐ và đã bao gồm thuế GTGT.
14:27 - 18/11/2019
43,170 lượt xem

Bảng giá quảng cáo, dịch vụ của Đài PT&TH Bắc Giang năm 2019

(Theo Quyết định số 242 /QĐ-PT&TH ngày 26/11/2018) Các loại giá trong Bảng giá này được tính bằng VNĐ và đã bao gồm thuế GTGT.
16:10 - 02/01/2019
34,056 lượt xem