Thứ 6 ngày 26-02-2021
5:30
Phát thanh Thanh niên
5:40
Mục Bạn cần biết
5:45
Thời sự Bắc Giang
6:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
7:00
Văn hóa và Du lịch Quan họ đầu xuân
7:15
Phổ biến kiến thức
7:25
Sắc màu cuộc sống
7:30
Ca nhạc Việt Nam
8:00
Đọc truyện
10:30
Thiếu nhi
10:45
Lá thư âm nhạc
11:30
Điểm báo
11:35
Sức khỏe
11:45
Thời sự Bắc Giang
12:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
16:30
Điểm báo
16:35
Khoa học và công nghệ
16:45
Lá thư âm nhạc
17:30
Thời sự tổng hợp
18:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
18:55
Mục Bạn cần biết
19:00
Thiếu nhi
19:15
Phát thanh Công an
19:30
Ca nhạc Quốc tế
20:00
Thời sự Bắc Giang
20:15
Góc nhìn thẳng
20:25
An toàn giao thông
20:40
Chuyện lạ
20:50
Văn hóa và Du lịch
21:05
Sắc màu cuộc sống
21:15
Lá thư âm nhạc
22:00
Đọc truyện