Thứ Tư ngày 23-09-2020
5:30
Phát thanh địa phương
5:45
Thời sự Bắc Giang
6:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
7:00
Thể thao
7:10
Nông nghiệp Nông thôn Vấn đề khoanh nuôi tái sinh rừng
7:25
Thông tin Kinh tế
7:30
Gặp Thầy thuốc nổi tiếng Ngăn đột quỵ tái phát
8:00
Ca nhạc Việt Nam
10:30
Thiếu nhi
10:45
Lá thư âm nhạc
11:30
Điểm báo
11:35
Người cao tuổi Bắc Giang Người cao tuổi trong phong trào khuyến học khuyến tài
11:45
Thời sự Bắc Giang
12:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
16:30
Điểm báo
16:35
Người cao tuổi
16:45
Lá thư âm nhạc
17:30
Thời sự tổng hợp
18:00
Thời sự Đài Tiếng nói Việt nam
18:55
Thông tin kinh tế
19:00
Thiếu nhi
19:15
Cải cách hành chính
19:30
Ca nhạc Việt Nam
20:00
Thời sự Bắc Giang
20:15
Phát thanh Quốc phòng toàn dân
20:30
Gặp Thầy thuốc nổi tiếng
21:00
Tiếng thơ
21:25
Chuyện lạ bốn phương
21:40
Đọc truyện Tiểu thuyết: Vùng xoáy